Viszonteladóknak!

viszonteladó

TOP termékek
Összehasonlítás
FIZETÉSI MEGOLDÁSOK

Házhozszállítás

Partnereink
Termékajánló

Vásárlási feltételek

2017.06.09-től érvényes Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Cégünk adatai:

 

Cégnév: Világítástechnika Kft.

Székhely: 1093 Budapest Lónyay utca 15.

Telefon: +36 1 217-02-85

Fax: +36 1 217-02-85

E-mail: info@vilagitastechnikakft.hu

Adószám: 12066306-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-462599

Bankszámlaszám: 10409015-90123100-00000000

 

 

Web áruházon keresztüli rendelés esetén a rendeléssel egyidejűleg a vevő elfogadja a Világítástechnika Kft. hatályos Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). A hatályos ÁSZF-et a www.vilagitastechnikakft.hu és a www.ledbarat.hu honlapon a ”Vásárlási feltételek” menüpontja alatt találja és tekintheti meg. Az ÁSZF-ben leírt feltételek kizárólag a www.ledbarat.hu web-áruházon található termékekre vonatkoznak, a www.ledbarat.hu web-áruházban elindított megrendelés esetén.

 

I.  Regisztráció

 

A web áruházunkban történő vásárláshoz a ”Regisztráció” linkről elérhető űrlap kitöltése és  elküldése szükséges. A regisztráció ingyenes. A regisztrációt követően a Vásárlót e-mailben tájékoztatjuk a regisztráció létrejöttéről. Az e-mail a Vásárló által megadott e-mail címre érkezik. Az adatait  a ”Profil” menüpont alatt változtathatja meg.

A regisztráció során rögzített adatokért Ön felelősséggel tartozik. Fenntartjuk azt a jogot, hogy regisztrációt indokolás nélkül is visszautasítsunk, illetve az ÁSZF megsértése esetén bármikor visszavonjunk. Az ÁSZF tartalmazza azokat a feltételeket, információkat,  amelyeket figyelembe kell venni és alkalmazni szükséges a web áruház használata során. Az ÁSZF-re vonatkozó változtatás jogát is fenntartjuk.

 

Adatbeviteli hibák korrekciója:

 

 

Web áruházból történő rendelés esetén a Vevő az aktuális e-mail címe és jelszava segítségével lép be a web áruházba, ahol a kiválasztott tételeket a kosárba teszi. A kiválasztott tételek, mennyiségek módosíthatók, akár tételenként, akár az összesített rendelés elküldése előtt.

A "Profil" menüpont alatt a Vásárló módosíthatja bejelentkezési jelszavát, megadott e-mail címét, és minden egyéb regisztrált adatát.

 

Adatvédelem:

 

A regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelése terén mindent elkövetünk annak érdekében, hogy  azok felhasználása az alkalmazásuk minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak. A személyes adatok kezelése és feldolgozása során különös gondot fordítunk az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására. Ügyfeleink adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi hitelesítése érdekében tároljuk. A beérkező megrendeléseket iktatjuk, írásbeli szerződésnek tekintjük, amelyek utólagosan visszakereshetők.

Ügyfeleink adatai a regisztráció törlésével egyidejűleg törlésre kerülnek, azokat a regisztráció fennállta alatt tároljuk. Ügyfeleink a regisztrációjuk törlését e-mailben tudják kérni tőlünk.

 
Regisztrált ügyfeleink személyes adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivételt képez ügyfelünk adatainak beiktatása logisztikai központunk adatbázisába, amihez a regisztrált ügyfelünk kifejezetten hozzájárul, valamint megrendelés esetén az ügyfél szállítási címének, telefonszámának a futár  részére történő átadása, ami a sikeres kézbesítés feltétele.

 

A vevő az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a Világítástechnika Kft-től a személyes adatai kezeléséről. Társaságunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a vevőt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat

 

II. Árurendelés

 

Szolgáltatásaink minőségének biztosításához a nagykereskedelmi áron vásárolt áru minimális értéke nettó 1,- Ft.

Az egyes vásárlás tételeire vonatkozó értékek: 1 db vagy 1,- Ft értékű mennyiség tételenként. Bizonyos áruk csak meghatározott mennyiség felett rendelhetők, ezen áruk esetében feltüntetésre kerül a minimális vásárolandó mennyiség. Ügyfeleinknek biztosítjuk a megrendelt áru utánvéttel való szállítását.

A Világítástechnika Kft. a gyártói adatlapokon lévő hibákért, helytelen műszaki információkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Világítástechnika Kft az oldalon található adatokat a legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel állította össze, de az esetlegesen felmerülő hibákért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A rendelés visszaigazolása

 

A web áruházban feltüntetettek ajánlatra történő felhívásnak (nem pedig ajánlatnak) minősülnek.

 

A vevő megrendeléséről (ajánlattétel) 1 munkanapon belül kap visszaigazolást. Amennyiben e visszaigazolás a vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a vevőhöz nem érkezik meg, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása a felek közti írásos szerződésnek minősül. A szerződéskötés nyelve a magyar. A szerződéskötés helyének cégünk mindenkori székhelyét tekintjük. A webáruházunkban leadott rendelések a Világítástechnika Kft. számítógépes rendszerében iktatásra, illetve kinyomtatva  lefűzésre kerülnek, azok a vevő kérelmére hozzáférhetők. A visszaigazolást csak elektronikus formában bocsátjuk a fogyasztó rendelkezésére.

A rendelés visszavonása csak a Világítástechnika Kft. beleegyezésével lehetséges. A lemondás szándékát érdemes előre jelezni telefonon vagy személyesen a Világítástechnika Kft. részére. A lemondást írásban kell elküldeni a Világítástechnika Kft-nek.

 

III. Az elállás joga

 

Magánszemély (fogyasztó) megrendelőt A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet szerinti elállási jog illeti meg. A megrendelő jogosult  a termék átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Ezt egyértelmű nyilatkozattal jeleznie kell felénk, ami bármilyen módon történhet, így különösen jelen ÁSZF-ben található nyilatkozatminta útján. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

 

Elállási jog nyilatkozat minta:

 

Címzett: * 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja (megfelelő aláhúzandó): * 

 

Megrendelés száma:

 

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) e-mail címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

 

Kelt:

 

A Világítástechnika Kft. köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszatéríteni, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Utánvéttel visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. Kérjük a postai úton visszajuttatott áruval egyidejűleg feltüntetni azt a címet illetve bankszámlaszámot, ahová a pénz visszafizetését kéri.

A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Világítástechnika Kft. azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerinti fogyasztó.

Nem fogyasztónak minősülő vevő megrendelése esetén a felek közötti szerződésre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.

A Világítástechnika Kft. a megrendelőt a teljesítés idejéről a visszaigazolásban értesíti. A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Világítástechnika Kft. kárát megtéríteni.

 

45/2014. (II.26) Kormányrendelet:

http://www.vilagitastechnikakft.hu/download/kormanyrendelet_45_2014_II.26_korm_rendelet.pdf

(A pdf ugyan ebben az ablakban fog megnyílni.)

 

IV. Árak, szállítási határidő

 

A honlapunkon feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Ajánlati kötöttségünk a mindenkor érvényes árakra vonatkozik.

 A visszaigazolásban feltüntetett árat az ajánlati kötöttségünk leteltéig érvényesnek kell tekinteni.

A megrendelésre a megrendeléskor a webáruházban feltüntetett aktuális árak érvényesek. A Világítástechnika Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja. Amennyiben a Szolgáltató élt az árváltoztatás jogával, a megrendelés visszaigazolása előtt egyeztetés végett e-mailben vagy telefonon megkeresi a Vásárlót. A korábbi áron történt megrendelést a Szolgáltató ebben az esetben nem tekinti érvényesnek. Ugyanez a rendelkezés irányadó arra az esetre, ha technikai hiba miatt téves ár vagy egyéb elírás jelenik meg a webáruház honlapján.

A teljesítési folyamat általában 10 munkanapot vesz igénybe, az aktuális megrendelés várható szállítási idejéről a Vevőt a visszaigazolásban tájékoztatjuk.

 

V. Szállítási díj

 

A megrendelt alkatrészek kiszállítása futárszolgálattal vagy a Világítástechnika Kft. saját gépkocsijával történik.

 

 

Webáruházból elküldött rendelés esetén:

                                                              

RENDELÉS ÉRTÉKE                                    SZÁLLÍTÁSI DÍJ                      UTÁNVÉT DÍJA

 

Bruttó 0 Ft –tól bruttó 9.999 Ft-ig                     1490 Ft                                    1800 Ft

 

Bruttó 10.000 Ft –tól bruttó 19.999 Ft-ig           1290 Ft                                    1600 Ft

 

Bruttó 20.000 Ft-tól                                        Ingyenes                                 Ingyenes

 

A túlsúlyos és túlméretes csomagok esetében fenntartjuk a jogot plusz szállítási költség kiszámlázására, melyről a vevőt előre értesítjük. Utánvétes csomagok esetében az áru kiegyenlítése készpénzzel történik az áru átvételekor.

 

VI. Fizetési feltételek

 

Web áruházunkból történő rendelés esetén a vevő az alábbi módokon teljesítheti a vételárat:

- készpénzes vagy kártyás fizetéssel személyesen
- utánvéttel,
- banki átutalással
- esetenként előleg kifizetésével


Előleg fizetéséhez a következő esetekben ragaszkodunk:

- amennyiben az ügyfél nem rendelkezik Magyarországi címmel,

- amennyiben a lehetséges szállítási időn belül az ügyfélnek kifizetetlen, lejárt határidejű számlái vannak.

Fizetési késedelem esetén a vevő köteles a  Ptk. 6:48.§ szerinti késedelmi kamat fizetésére.

Fenntartjuk a jogot a rendelések visszautasítására, amennyiben a megrendelőnek a Világítástechnika Kft.-vel szemben lejárt tartozása áll fenn. 

 

VII. Bankkártyával történő fizetés menete és feltételei

 

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

 

VIII. Reklamáció, jótállás, szavatosság

 

Jótállásra vonatkozó reklamációt a jótállási (garancia) jegy birtokában, illetve olyan termék esetén, ahol jótállási jegy külön nem került kiállításra, termék megvásárlását igazoló számla ellenében tudunk elfogadni, mindkét esetben jegyzőkönyv felvételével.

Szavatossági igénnyel kapcsolatos reklamációt a termék megvásárlását igazoló számla ellenében, jegyzőkönyv felvételével fogadunk el. Minden esetben szükséges az áru székhelyünkre való visszajuttatása.

 

VIII.1. Jótállás:

 

Amennyiben a garanciajegyen másként nincs meghatározva, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a termékekre 1 év garanciát vállalunk. A termék mellé adott jótállási- (garancia) jegyen találhatók - többek között – a Vevőt megillető jogok, azok érvényesíthetőségének határideje, helye és feltételei.

A jótállásra vonatkozó további feltételeket a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

VIII.2. Szavatosság:

 

VIII.2.1. Kellékszavatosság:

 

Hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kellékszavatossági körben a Vevő Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha ez valamilyen oknál fogva lehetetlen vagy másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva a Világítástechnika Kft-re  nézve aránytalan többletköltséget jelentene.

Ha nincs lehetőség sem kijavításra, sem kicserélésre, vagy ezt a Világítástechnika Kft. nem vállalta vagy ennek nem tud eleget tenni, a Vevő részéről megfelelő árleszállítás igényelhető, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Ha a Világítástechnika Kft. a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a Vevő a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

A Vevő a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.

A Vevő a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Világítástechnika Kft.-vel közölni. Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást, kellő időben közöltnek kell tekinteni.

A Vevő a teljesítés időpontjától számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.

Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét.

A szavatosságra vonatkozó további feltételeket a Ptk. 6:157.§ - 6:177.§ tartalmazzák.

 

VIII.2.2. Termékszavatosság:

 

Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A vevőt ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a szavatosság körében meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

IX. Panaszkezelés:

 

Panaszával az alábbi elérhetőségeken fordulhat hozzánk:

Cégnév: Világítástechnika Kft

Székhely: 1093 Budapest Lónyay utca 15.

Telefon: +36 1 217-02-85

Fax: +36 1 217-02-85

E-mail: info@vilagitastechnikakft.hu

 

A vevő panaszával jogvita esetén a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat. A Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mailcím: 
bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

„Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a vevő beregisztrálhat, így ezen keresztül lehetősége nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitát ezen keresztül rendezze egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. A vevők így tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha a vevő panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékünkkel vagy szolgáltatásunkkal kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon a vevő és a Világítástechnika Kft. közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

X. Jogi nyilatkozat

 

A www.vilagitastechnikakft.hu és a www.ledbarat.hu weboldalon megjelenő információk a Világítástechnika Kft. tulajdonát képezik.

 

XI. Sikertelen kézbesítés

 

 

A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítését követő újra küldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.

A Szolgáltató nem felelős a Vásárló számítógépén bekövetkezett bármilyen nemű meghibásodásért (hardver vagy szoftver) vagy az internet kapcsolat megszakadásáért.

Olyan működési hibáért, ami meggátolja, a Vásárlót, hogy csatlakozzon a www.ledbarat.hu internetes oldalhoz és ott rendelést adjon le.

 

2016.09.23-ig érvényes Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF):

http://www.vilagitastechnikakft.hu/download/regi_aszf_2016.09.23-ig.pdf

(A pdf ugyan ebben az ablakban fog megnyílni.)

2016.09.24-től érvényes Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Cégünk adatai:

 

Cégnév: Világítástechnika Kft.

Székhely: 1093 Budapest Lónyay utca 15.

Telefon: +36 1 217-02-85

Fax: +36 1 217-02-85

E-mail: info@vilagitastechnikakft.hu

Adószám: 12066306-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-462599

Bankszámlaszám: 10409015-90123100-00000000

 

 

Web áruházon keresztüli rendelés esetén a rendeléssel egyidejűleg a vevő elfogadja a Világítástechnika Kft. hatályos Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). A hatályos ÁSZF-et a www.vilagitastechnikakft.hu és a www.ledbarat.hu honlapon a ”Vásárlási feltételek” menüpontja alatt találja és tekintheti meg. Az ÁSZF-ben leírt feltételek kizárólag a www.ledbarat.hu web-áruházon található termékekre vonatkoznak, a www.ledbarat.hu web-áruházban elindított megrendelés esetén.

 

I.  Regisztráció

 

A web áruházunkban történő vásárláshoz a ”Regisztráció” linkről elérhető űrlap kitöltése és  elküldése szükséges. A regisztráció ingyenes. A regisztrációt követően a Vásárlót e-mailben tájékoztatjuk a regisztráció létrejöttéről. Az e-mail a Vásárló által megadott e-mail címre érkezik. Az adatait  a ”Profil” menüpont alatt változtathatja meg.

A regisztráció során rögzített adatokért Ön felelősséggel tartozik. Fenntartjuk azt a jogot, hogy regisztrációt indokolás nélkül is visszautasítsunk, illetve az ÁSZF megsértése esetén bármikor visszavonjunk. Az ÁSZF tartalmazza azokat a feltételeket, információkat,  amelyeket figyelembe kell venni és alkalmazni szükséges a web áruház használata során. Az ÁSZF-re vonatkozó változtatás jogát is fenntartjuk.

 

Adatbeviteli hibák korrekciója:

 

 

Web áruházból történő rendelés esetén a Vevő az aktuális e-mail címe és jelszava segítségével lép be a web áruházba, ahol a kiválasztott tételeket a kosárba teszi. A kiválasztott tételek, mennyiségek módosíthatók, akár tételenként, akár az összesített rendelés elküldése előtt.

A "Profil" menüpont alatt a Vásárló módosíthatja bejelentkezési jelszavát, megadott e-mail címét, és minden egyéb regisztrált adatát.

 

Adatvédelem:

 

A regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelése terén mindent elkövetünk annak érdekében, hogy  azok felhasználása az alkalmazásuk minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak. A személyes adatok kezelése és feldolgozása során különös gondot fordítunk az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására. Ügyfeleink adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi hitelesítése érdekében tároljuk. A beérkező megrendeléseket iktatjuk, írásbeli szerződésnek tekintjük, amelyek utólagosan visszakereshetők.

Ügyfeleink adatai a regisztráció törlésével egyidejűleg törlésre kerülnek, azokat a regisztráció fennállta alatt tároljuk. Ügyfeleink a regisztrációjuk törlését e-mailben tudják kérni tőlünk.

 
Regisztrált ügyfeleink személyes adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivételt képez ügyfelünk adatainak beiktatása logisztikai központunk adatbázisába, amihez a regisztrált ügyfelünk kifejezetten hozzájárul, valamint megrendelés esetén az ügyfél szállítási címének, telefonszámának a futár  részére történő átadása, ami a sikeres kézbesítés feltétele.

 

II. Árurendelés

 

Szolgáltatásaink minőségének biztosításához a nagykereskedelmi áron vásárolt áru minimális értéke nettó 1,- Ft.

Az egyes vásárlás tételeire vonatkozó értékek: 1 db vagy 1,- Ft értékű mennyiség tételenként. Bizonyos áruk csak meghatározott mennyiség felett rendelhetők, ezen áruk esetében feltüntetésre kerül a minimális vásárolandó mennyiség. Ügyfeleinknek biztosítjuk a megrendelt áru utánvéttel való szállítását.

A Világítástechnika Kft. a gyártói adatlapokon lévő hibákért, helytelen műszaki információkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Világítástechnika Kft az oldalon található adatokat a legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel állította össze, de az esetlegesen felmerülő hibákért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A rendelés visszaigazolása

 

A web áruházban feltüntetettek ajánlatra történő felhívásnak (nem pedig ajánlatnak) minősülnek.

 

A vevő megrendeléséről (ajánlattétel) 1 munkanapon belül kap visszaigazolást. Amennyiben e visszaigazolás a vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a vevőhöz nem érkezik meg, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása a felek közti írásos szerződésnek minősül. A szerződéskötés nyelve a magyar. A szerződéskötés helyének cégünk mindenkori székhelyét tekintjük. A webáruházunkban leadott rendelések a Világítástechnika Kft. számítógépes rendszerében iktatásra, illetve kinyomtatva  lefűzésre kerülnek, azok a vevő kérelmére hozzáférhetők. A visszaigazolást csak elektronikus formában bocsátjuk a fogyasztó rendelkezésére.

A rendelés visszavonása csak a Világítástechnika Kft. beleegyezésével lehetséges. A lemondás szándékát érdemes előre jelezni telefonon vagy személyesen a Világítástechnika Kft. részére. A lemondást írásban kell elküldeni a Világítástechnika Kft-nek.

 

III. Az elállás joga

 

Magánszemély (fogyasztó) megrendelőt A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet szerinti elállási jog illeti meg. A megrendelő jogosult  a termék átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Ezt egyértelmű nyilatkozattal jeleznie kell felénk, ami bármilyen módon történhet, így különösen jelen ÁSZF-ben található nyilatkozatminta útján. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

 

Elállási jog nyilatkozat minta:

 

Címzett: * 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja (megfelelő aláhúzandó): * 

 

Megrendelés száma:

 

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) e-mail címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

 

Kelt:

 

A Világítástechnika Kft. köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszatéríteni. Utánvéttel visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. Kérjük a postai úton visszajuttatott áruval egyidejűleg feltüntetni azt a címet illetve bankszámlaszámot, ahová a pénz visszafizetését kéri.

A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Világítástechnika Kft. azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerinti fogyasztó.

Nem fogyasztónak minősülő vevő megrendelése esetén a felek közötti szerződésre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.

A Világítástechnika Kft. a megrendelőt a teljesítés idejéről a visszaigazolásban értesíti. A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Világítástechnika Kft. kárát megtéríteni.

 

45/2014. (II.26) Kormányrendelet:

http://www.vilagitastechnikakft.hu/download/kormanyrendelet_45_2014_II.26_korm_rendelet.pdf

(A pdf ugyan ebben az ablakban fog megnyílni.)

 

IV. Árak, szállítási határidő

 

A honlapunkon feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Ajánlati kötöttségünk a mindenkor érvényes árakra vonatkozik.

 A visszaigazolásban feltüntetett árat az ajánlati kötöttségünk leteltéig érvényesnek kell tekinteni.

A megrendelésre a megrendeléskor a webáruházban feltüntetett aktuális árak érvényesek. A Világítástechnika Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja. Amennyiben a Szolgáltató élt az árváltoztatás jogával, a megrendelés visszaigazolása előtt egyeztetés végett e-mailben vagy telefonon megkeresi a Vásárlót. A korábbi áron történt megrendelést a Szolgáltató ebben az esetben nem tekinti érvényesnek. Ugyanez a rendelkezés irányadó arra az esetre, ha technikai hiba miatt téves ár vagy egyéb elírás jelenik meg a webáruház honlapján.

A teljesítési folyamat általában 10 munkanapot vesz igénybe, az aktuális megrendelés várható szállítási idejéről a Vevőt a visszaigazolásban tájékoztatjuk.

 

V. Szállítási díj

 

A megrendelt alkatrészek kiszállítása futárszolgálattal vagy a Világítástechnika Kft. saját gépkocsijával történik.

 

 

Webáruházból elküldött rendelés esetén:

                                                              

RENDELÉS ÉRTÉKE                                    SZÁLLÍTÁSI DÍJ                      UTÁNVÉT DÍJA

 

Bruttó 0 Ft –tól bruttó 9.999 Ft-ig                     1490 Ft                                    1800 Ft

 

Bruttó 10.000 Ft –tól bruttó 19.999 Ft-ig           1290 Ft                                    1600 Ft

 

Bruttó 20.000 Ft-tól                                        Ingyenes                                 Ingyenes

 

A túlsúlyos és túlméretes csomagok esetében fenntartjuk a jogot plusz szállítási költség kiszámlázására, melyről a vevőt előre értesítjük. Utánvétes csomagok esetében az áru kiegyenlítése készpénzzel történik az áru átvételekor.

 

VI. Fizetési feltételek

 

Web áruházunkból történő rendelés esetén a vevő az alábbi módokon teljesítheti a vételárat:

- készpénzes vagy kártyás fizetéssel személyesen
- utánvéttel,
- banki átutalással
- esetenként előleg kifizetésével


Előleg fizetéséhez a következő esetekben ragaszkodunk:

- amennyiben az ügyfél nem rendelkezik Magyarországi címmel,

- amennyiben a lehetséges szállítási időn belül az ügyfélnek kifizetetlen, lejárt határidejű számlái vannak.

Fizetési késedelem esetén a vevő köteles a  Ptk. 6:48.§ szerinti késedelmi kamat fizetésére.

Fenntartjuk a jogot a rendelések visszautasítására, amennyiben a megrendelőnek a Világítástechnika Kft.-vel szemben lejárt tartozása áll fenn. 

 

VII. Bankkártyával történő fizetés menete és feltételei

 

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

 

VIII. Reklamáció, jótállás, szavatosság

 

Jótállásra vonatkozó reklamációt a jótállási (garancia) jegy birtokában, illetve olyan termék esetén, ahol jótállási jegy külön nem került kiállításra, termék megvásárlását igazoló számla ellenében tudunk elfogadni, mindkét esetben jegyzőkönyv felvételével.

Szavatossági igénnyel kapcsolatos reklamációt a termék megvásárlását igazoló számla ellenében, jegyzőkönyv felvételével fogadunk el. Minden esetben szükséges az áru székhelyünkre való visszajuttatása.

 

VIII.1. Jótállás:

 

Amennyiben a garanciajegyen másként nincs meghatározva, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a termékekre 1 év garanciát vállalunk. A termék mellé adott jótállási- (garancia) jegyen találhatók - többek között – a Vevőt megillető jogok, azok érvényesíthetőségének határideje, helye és feltételei.

A jótállásra vonatkozó további feltételeket a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

VIII.2. Szavatosság:

 

VIII.2.1. Kellékszavatosság:

 

Hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kellékszavatossági körben a Vevő Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha ez valamilyen oknál fogva lehetetlen vagy másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva a Világítástechnika Kft-re  nézve aránytalan többletköltséget jelentene.

Ha nincs lehetőség sem kijavításra, sem kicserélésre, vagy ezt a Világítástechnika Kft. nem vállalta vagy ennek nem tud eleget tenni, a Vevő részéről megfelelő árleszállítás igényelhető, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Ha a Világítástechnika Kft. a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a Vevő a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

A Vevő a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.

A Vevő a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Világítástechnika Kft.-vel közölni. Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást, kellő időben közöltnek kell tekinteni.

A Vevő a teljesítés időpontjától számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.

Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét.

A szavatosságra vonatkozó további feltételeket a Ptk. 6:157.§ - 6:177.§ tartalmazzák.

 

VIII.2.2. Termékszavatosság:

 

Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A vevőt ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a szavatosság körében meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

IX. Panaszkezelés:

 

Panaszával az alábbi elérhetőségeken fordulhat hozzánk:

Cégnév: Világítástechnika Kft

Székhely: 1093 Budapest Lónyay utca 15.

Telefon: +36 1 217-02-85

Fax: +36 1 217-02-85

E-mail: info@vilagitastechnikakft.hu

 A vevő panaszával jogvita esetén a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat. A Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

X. Jogi nyilatkozat

 

www.vilagitastechnikakft.hu és a www.ledbarat.hu weboldalon megjelenő információk a Világítástechnika Kft. tulajdonát képezik.

 

XI. Sikertelen kézbesítés

 

 

A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítését követő újra küldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.

A Szolgáltató nem felelős a Vásárló számítógépén bekövetkezett bármilyen nemű meghibásodásért (hardver vagy szoftver) vagy az internet kapcsolat megszakadásáért.

Olyan működési hibáért, ami meggátolja, a Vásárlót, hogy csatlakozzon a www.ledbarat.hu internetes oldalhoz és ott rendelést adjon le.

 

2016.09.23-ig érvényes Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF):

http://www.vilagitastechnikakft.hu/download/regi_aszf_2016.09.23-ig.pdf

(A pdf ugyan ebben az ablakban fog megnyílni.)

 

Adatkezelési tájékoztató

Elfogadás dátuma: 2018-05-25

Adatkezelő

 

Név: Világítástechnika Kft. 

Székhely: 1093 Budapest Lónyay utca 15.

Levelezési cím, panaszkezelés: 1093 Budapest Lónyay utca 15.

E-mail: info@vilagitastechnikakft.hu

Telefonszám: +36-1-217-0285

Weboldal:  https://www.vilagitastechnikakft.hu/

 

Tárhelyszolgáltató

 

Név: UNAS Online Kft.

Levelezési cím: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

E-mail cím: unas@unas.hu

Telefonszám: +36-99/200-200

 

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

 

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

 

Kapcsolatfelvétel

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban.

Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.


Kezelt adatok

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

 

A rendelés feldolgozása

 

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

 

A számla kiállítása

 

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. 

Az adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik. 

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

 

Garanciális ügyintézés

 

Az adatkezelési folyamat a  garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

 

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

 

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

 

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében. 

Kezelt adatok

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 

Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

 

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulásának visszavonásáig.


Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

 

 

 

Remarketing

 

Az adatkezelés, mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok

A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

 

Nyereményjáték

 

Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik. 

Kezelt adatok

Név, email cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles Adatkezelő megőrizni. 

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

Automatizált döntéshozatal

 

Az automatizált döntéshozatal célja az Adatkezelő és az érintett közti szerződés megkötése és teljesítése, az automatizált döntéshozatal eredményét az Adatkezelő munkatársai ellenőrzik. Az érintett jogosult az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban  az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 Az Adatkezelő az alábbi esetekben alkalmaz automatizált döntéshozatalt:

Törzsvásárlói kedvezmény

- alkalmazott logika: regisztráció esetén "pontneked" klub tagság

- következmények az érintettre nézve: a vásárlás értékének 10%-át a "pontneked" számlán jóváírjuk. A pontokat termékekre lehet beváltani az aktuális akció(k) keretében.

További infó: https://lumenet.hu/pontneked

 

Kupon kód 

- alkalmazott logika: a mennyiségi vásárlást kedvezményekkel honoráljuk

- következmények az érintettre nézve: a vásárlás értékétől függő különböző mértékű kedvezmények

További infó: https://lumenet.hu/egyedi-ajanlatkeres

 

További adatkezelések

 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefonszám: +36-99/200-200

E-mail cím: unas@unas.hu

Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 1/803-6300

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@sprinter.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: UNAS Online Kft.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36-99/200-200

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: unas@unas.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Mór-Adó Kft..

Az adatfeldolgozó székhelye: 8143 Sárszentmihály, Fő út 4

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36- 22 -505 481

Az adatfeldolgozó e-mail címe: albado1@upcmail.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 1 336 5300

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@kulcs-soft.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

 

CRM rendszer üzemeltetésével kapcsolatos adatfeldolgozás

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-99/884-000

Az adatfeldolgozó e-mail címe: unas@unas.hu

Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, a rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: K&H Bank Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  (06 1) 328 9000

Az adatfeldolgozó e-mail címe: bank@kh.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

 

Adattovábbítás

 

www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Az e körben továbbított adatok adatkezelőjének az Online Comparison Shopping KFT minősül.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

 

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

 1. május 25. napja előtt regisztrált NAIH szám: 
  Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-86451/2015.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt. 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

 

 

A megrendelés folyamata és a vásárlás feltételei

 

Webáruházunk felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára, a menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.

Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek nevét, árát, képét. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat. 

Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés. Az "Újdonságok" menüpontban találhatók a webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek. 

Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a "Termék részletek" oldalra jut el. Webáruházunkban megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák.

Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett kereséshez kattintson a "Részletes keresés" menüpontra, majd itt a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Az "Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb információt, mint pl. az áruház elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat nekünk. Ezek megtekintéséhez kérem KLIKKELJEN IDE.

Kosár:

A kosár tartalmát a "Kosárba tesz" gombra klikkelve is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is, ehhez kattintson a "Kosár ürítése" gombra. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a "Megrendelés" gombra.

Adatok megadása:

Amennyiben Ön vásárolni szeretne a webáruházban, először meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait, például kapcsolattartó adatai, szállítási és számlázási adatait.

A későbbi kényelme érdekében áruházunkban regisztrálhatja magát, így később e-mail címének és jelszavának megadása után azonnal folytathatja a vásárlást, nem kell újra megadnia adatait. Sikertelen belépés esetén egy felugró ablakban kap értesítést. Ha sikeres a belépés, akkor megjelenik a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat, illetve megjelenik egy "Adatok módosítása" menüpont is, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérésre funkciót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.

Szállítási és fizetési módok:

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a "Fizetési és Szállítási módok" oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Webáruházunkban részszállításra nincs lehetőség. Ha Önnek van pénze a virtuális számláján, vagy rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal, akkor ezt felhasználhatja a megrendelés összegének csökkentésére. A folytatáshoz nyomja meg a "Tovább" gombot.

 

Adatok ellenőrzése:

Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, így ellenőrizheti ezeket. Ha mindent rendben talál, akkor a "Megrendel" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését. Ha bankkártyás fizetési módot választott a megrendelése során, akkor a véglegesítés után a "Fizetés" gombra kattintva ki tudja egyenlíteni rendelése végösszegét. Ha mégsem kíván élni a bankkártyás fizetés lehetőségével, akkor kattintson a "Más fizetési mód" gombra.

Megrendelés elküldése:

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Profil" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az áruházunkban leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is. Itt akár ki is nyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő adatokkal, valamint bankkártyás fizetés esetén kifizetheti a számlát, illetve más fizetési módot is választhat. Ha rendelkezik az áruházban bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a "Kedvezmények" fülre kattintva.

 

Webáruház készítés